Bestuur

Voorzitter:
Petra Duvekot
tel. 06-30798097
petraduvekot@gmail.com

Penningmeester:
Ruud van Rossum
tel. 0118-593253
vrouwenpolder@zeelandnet.nl 

Secretaris:
Freek Wisse
tel. 0118-592819

Technische Commissie:
Jos Beijer
tel. 0118-591610

Nieuwsbrief :
Jan Schraa
tel. 0118-592426

Jeugdcommissie :
vacant