Bestuur

Voorzitter:
Petra Duvekot
tel. 0118-624622

Penningmeester:
Riky Hutten
tel. 06-46477320

Secretaris:
Freek Wisse
tel. 0118-592819

Technische Commissie:
Jos Beijer
tel. 0118-591610

Nieuwsbrief :
Jan Schraa
tel. 0118-592426

Jeugdcommissie :
vacant